Про нас

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГЛОРІЯ”
(ТОВ “ФК “ГЛОРІЯ”)
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності LIMITED LIABILITY COMPANY “FINANCIAL COMPANY “GLORIA”
(LLC “FC”GLORIA”)
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГЛОРІЯ”
Ідентифікаційний код юридичної особи 40987193
Місцезнаходження юридичної особи 65039, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 12 А
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕТЬЮРІТІ”
Код ЄДРПОУ засновника: 40982876
Адреса засновника: 65039, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 12 А
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7000000.00


КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – МАТЕРАНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., СЕЛО ШАЙТАНКА, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 122


КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – ЛОСЄВА ОЛЕНА МОЙСЕЇВНА, УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 54/3, КВАРТИРА 87

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 7000000.00
Види діяльності Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)
Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ДОМЕНТІЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 31.08.2017 (згідно статуту)
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Дата запису: 29.11.2016
Номер запису: 1 069 102 0000 038226

Обовязкова інформація

ТОВ "ФК "Глорія" (надалі – кредитна установа або кредитодавець) на виконання вимог законодавства України інформує Вас про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

Згідно з поданою заявкою клієнту буде запропоновано кредит на запитуваних заявником та погоджених кредитною установою умовах.

Вартість послуги з надання кредиту (розмір процентів за користування кредитом, сукупна вартість кредиту з урахуванням суми нарахованих процентів) буде повідомлено клієнту перед укладенням кредитного договору шляхом розміщення відповідної інформації на головній сторінці сайту кредитної установи Море грошей, у особистому кабінеті клієнта.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

Додаткові фінансові послуги, пов’язані з наданням кредиту кредитною установою, не надаються.

При сплаті заборгованості за кредитом (повернення кредиту, сплата процентів, пені) клієнт  нестимете додаткові витрати у вигляді винагороди банку або іншої фінансової установи, яка забезпечує здійснення переказу коштів, згідно з тарифами вказаних фінансових установ.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

Законодавством не передбачено стягнення податків та зборів при отриманні споживчого кредиту, його поверненні та сплаті процентів.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

При достроковому припиненні надання фінансової послуги позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту та нараховані по дату припинення проценти шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок кредитної установи.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

Кредитна установа здійснює захист прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачеві необхідної інформації до надання фінансової послуги.

Усі спірні питання, які можуть виникнути у майбутньому між клієнтом та кредитною установою, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливим буде дійти згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішуватиметься у судовому порядку згідно із законодавством України.

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Назва:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Адреса:
вул. Б. Грінченка 3, м. Київ, 01001, Україна
Телефон:
+38 (044) 594 16 33
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Назва:
Держпродспоживслужба України
Адреса:
вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна
Телефон:
+38 (044) 279 12 70; +38 (044) 278 84 60; 

+38 (044) 278 41 70
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У МІСТІ КИЄВІ
Назва:
Головне управління Держпродспоживслужби www.dpss.gov.ua
у м. Києві
Адреса:
вул. Некрасовська, 10/8, Київ, 04053, Україна
Телефон:
+38 (044) 486-54-86; +38 (044) 486-40-27
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПЕРЕЛІКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ перейдіть за посиланням:

www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_Terorganiv/139

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

При наданні кредитною установою кредитів фінансові послуги інших фінансових установ не пропонуються.

8) особу та місцезнаходження кредитодавця;

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТОДАВЦЯ
Повна назва:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОРІЯ"
Скорочена назва:
ТОВ «ФК «Глорія»
Адреса місцезнаходження:
65039, м.Одеса, пр-т. Гагаріна, буд. 12-А
Керівник:
Доментій Юрій Анатолійович
Телефон:
+38 (044) 333 85 10
Електронна пошта:
support@gloria-fc.com.ua
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
40987193
9) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

Наданий кредитодавцем  кредит може бути витрачено на споживчі потреби, а саме на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

б) форми його забезпечення;

Надання забезпечення за споживчими кредитами не вимагається

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача;

Для ознайомлення з кредитними продуктами кредитодавця просимо перейти за посиланням.

г) тип відсоткової ставки;

Для ознайомлення з типом відсоткової ставки за кредитними продуктами кредитодавця просимо перейти за посиланням.

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

Для ознайомлення з мінімальним та максимальним розміром кредиту, який може бути надано кредитодавцем, просимо перейти за посиланням.

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту;

Сукупна вартість кредиту залежить від суми кредиту та бажаного строку користування кредитом.

Наводимо приклад розрахунку сукупної вартості кредиту при отриманні кредиту в сумі 1 000,00 гривень на строк 10 днів з процентною ставкою 1,6% в день. Сума до оплати складе 1 160,00 гривень.

Сукупна вартість кредиту складає 116,0 % від суми кредиту (в процентному значенні) або 1160 гривень, 00 копійок (в грошовому виразі) та включає в себе: проценти за користування кредитом – 16,0 % від суми кредиту (у процентному значенні) або 160 гривень, 00 копійок (в грошовому виразі) (детальний розпис наведено у таблиці).
Дата видачі кредиту
Сума кредиту,

гривень
Дата планового повернення кредиту та сплати процентів
Нарахована сума процентів,

гривень
Всього до сплати

(сума кредиту + проценти), гривень
01.12.2018
1000,00
10.12.2018
160,00
1 160,00
01.12.2018
1000,00
30.11.2018 (у випадку перенесення дати повернення кредиту згідно з пунктом 1.7 кредитного договору, але не більше ніж до 365 днів (366 днів для високосного року) з дати надання кредиту)
5 856,00
6 856,00


Реальна річна процентна ставка за кредитом: 620.75% річних.

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

Для ознайомлення з мінімальним максимальним строком кредитування у випадку надання кредиту кредитодавцем просимо перейти за посиланням.

Строк  користування кредитом може бути збільшено за ініціативою позичальника на умовах та у випадках, визначених кредитним договором, але не більше ніж до 365 днів (366 днів для високосного року) з дати надання кредиту.

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

Кредит може бути повернуто:
  • одноразово однією сумою в дату повернення кредиту або достроково;
  • кількома частинами, в тому числі в порядку дострокового повернення, таким чином, щоб остаточне повне повернення кредиту було здійснено не пізніше дати повернення кредиту
ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

Дострокове повернення кредиту можливе у будь-який час за ініціативою позичальника.

Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує проценти за користування кредитом та вартість всіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

Для споживчих кредитів здійснення оцінки майна не передбачається, оскільки кредит надається без забезпечення.

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

Чинним законодавством України при отриманні та поверненні споживчого кредиту не передбано:
  • стягнення податків;
  • надання державних субсидій, дотацій тощо.
Для отримання  докладної інформації щодо податкового режиму сплати відсотків за споживчим кредитом  та про державні субсидії, на які споживач має право, споживачу необхідно звернутись до територіального органу доходів і зборів за місцем ресєтрації за місцем його реєстрації.

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.